Εγγραφή

Εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓΕΣΥ έχουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι είτε στο Αρχείο του Τμήματος Πληθυσμού, είτε στο Αρχείο του Τμήματος Μετανάστευσης, ή/και στο Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι κύριοι τρόποι εγγραφής στο ΓΕΣΥ είναι είτε διαδικτυακώς είτε με μια επίσκεψης στο ιατρείο μάς.

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων. Το πρώτο βήμα για πρόσβαση στην εν λόγω πύλη είναι η δημιουργία λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, καθώς και η ενεργοποίηση του.Ακολούθως, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συνδέεται στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων και ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη προχωρεί στην εγγραφή του.

Πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εγγραφούν μέσω τρίτων προσώπων τα οποία διαθέτουν λογαριασμό στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων δεδομένου ότι η εν λόγω διαδικασία θα γίνει με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Ακολούθως οι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν μέσω της Διαδικτυακής Πύλης τον Προσωπικό Γιατρό τους.

Πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα μπορούν να εγγραφούν ως δικαιούχοι μέσω επίσκεψης στο ιατρείο μας. Κατά την επίσκεψη, ο προσωπικός σας ιατρός θα συμπληρώσει την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων εκ μέρους σας. Σημειώνεται ότι κατά την συγκεκριμένη επίσκεψη το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα μπορεί να ολοκληρώσει και την εγγραφή του στον κατάλογο της Δρ Κλεάνθους.

Για την εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Δικαιούχοι κάτω των 16 ετών εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για παιδιά
  2. Δικαιούχοι μεταξύ 16 και 18 ετών εγγράφονται είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για παιδιά είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες
  3. Δικαιούχοι άνω των 18 εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες
  4. Δικαιούχοι άνω των 65 ετών εγγράφονται είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού με ειδικότητα στη γηριατρική

Άτομα άνω των 16 ετών μπορούν να εγγραφούν στο κατάλογο μας.

Πηγή: Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

Διαδικασία εγγραφής στο ΓΕΣΥ

Copyright by MedCare Clinic 2018. All rights reserved.