Αναιμία

Dr Kleanthous Angeliki - Anaemia

Αναιμία είναι η κατάσταση κατά την οποία η αιμοσφαιρίνη, ένα μόριο που μεταφέρει το οξυγόνο μέσω των ερυθρών αιμοσφαιρίων στα όργανα του σώματος, είναι μειωμένη. Η παθολογική αυτή κατάσταση είναι συνήθως συμπτωματική με χαρακτηριστικά ευρήματα την κόπωση, τον πόνο στο στήθος, την ωχρότητα του προσώπου και τη ζάλη. Τα σημαντικότερα αίτια αναιμίας είναι η έλλειψη σιδήρου, η χρόνια ή η οξεία απώλεια αίματος και η έλλειψη βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος, ενώ λιγότερο συχνά μπορεί να υποκρύπτονται διάφορα αιματολογικά νοσήματα.

Η παρουσία χαμηλής αιμοσφαιρίνης δηλαδή αναιμίας, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Η διερεύνηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα αιματολογικά τέστ, καθώς επίσης και τη διενέργεια άλλων εξετάσεων οι οποίες συχνά χρήζουν τη συνεργασία με διάφορες άλλες ειδικότητες όπως γαστρεντερολογία και αιματολογία. Ρόλος του προσωπικού σας ιατρού στη MedCare Clinic είναι να διευθύνει τη διερεύνηση και να ορίσει την αρχική σας θεραπεία.

Copyright by MedCare Clinic 2018. All rights reserved.