Εμβολιασμοί Ενηλίκων

Dr Kleanthous Angeliki - Vaccinatrion

Η ανοσοποίηση ή αλλιώς εμβολιασμός έχει σαν αρχή την παραγωγή αντισωμάτων για ειδικά λοιμώδη νοσήματα χωρίς όμως την μεσολάβηση πραγματικής νόσου. Κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου και της Ελλάδας, εκδίδει ανά τακτά διαστήματα ένα εθνικό πλάνο προτεινομένων εμβολιασμών για διάφορες ομάδες πληθυσμού, βασισμένο στη διεθνή βιβλιογραφία και την επίπτωση συγκεκριμένων νοσημάτων στη χώρα.

Στην κλινική μας προσφέρουμε εμβολιασμούς ενηλίκων βάσει των Εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών.

.

Copyright by MedCare Clinic 2018. All rights reserved.