Οστεοπενία / Οστεοπόρωση

Dr Kleanthous Angeliki - Osteopenia and Osteoporosis

Η Οστεοπενία και η οστεοπόρωση αποτελούν δύο καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξημένη ευθραυστότητα των οστών σε εξωτερικές μηχανικές δυνάμεις. Η οστεοπενία μπορεί να χαρακτηριστεί ώς ένα στάδιο πριν την οστεοπόρωση. Και οι δύο καταστάσεις εξελίσσονται σταδιακά σε διάστημα χρόνων και προδιαθέτουν σε παθολογικά κατάγματα.

Η κυριότερη ακτινολογική διαγνωστική μέθοδος διάγνωσης και των δύο καταστάσεων ειναι το DEXA scan το οποίο χρησιμοποιείται τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση των πιο πάνω νοσημάτων. Στη MedCare Clinic, μπορούμε να προσφέρουμε ένα θεραπευτικό πλάνο για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης και οστεοπενίας, καθώς και την παρακολούθηση της νόσου.

Copyright by MedCare Clinic 2018. All rights reserved.