Ρύθμιση Αρτηριακής Πίεσης

Dr Kleanthous Angeliki - Hypertension

Η αρτηριακή πίεση είναι η δύναμη που προωθεί το αίμα μέσω των αρτηριών από την καρδιά σε απομακρυσμένα μέρη του σώματος. Η αρτηριακή πίεση μετριέται σε χιλιοστά στήλης υδραργύρου (mmHg) και αποτελείται από δύο τιμές, τη συστολική αρτηριακή πίεση (υψηλότερη τιμή) και την διαστολική αρτηριακή πίεση (χαμηλότερη τιμή).

Η αρτηριακή υπέρταση διαγιγνώσκεται όταν οι τιμές αυτές ξεπερνούν το 135/85 mmHg αντίστοιχα για συστολική και διαστολική πίεση. Η υπέρταση συχνά σχετίζεται με τον τρόπο ζωής όπως η έλλειψη άσκησης, το κάπνισμα, το διαιτολόγιό μας και η κατανάλωση αλκοόλ. Συχνά η υπέρταση είναι ασυμπτωματική, μπορεί όμως να εμφανιστεί με γενικά και ασαφή συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι, διαταραχές όρασης και ζάλη. Η αρτηριακή υπέρταση, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα διάφορα όργανα-στόχους όπως τη καρδιά, τους νεφρούς και τους οφθαλμούς.

Η αρτηριακή υπόταση αποτελεί το αντίπερα άκρο και μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια ενώ σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας συχνά μπορεί να οφείλεται σε φαρμακευτικά σκευάσματα.

Στη MedCare Clinic προσφέρουμε τόσο διαγνωστική προσέγγιση όσο και θεραπεία σε ασθενείς με οποιαδήποτε από τις δύο καταστάσεις. Η χρήση νέων τεχνολογιών όπως η 24ωρη καταγραφή πίεσης και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων βοηθά στη διάγνωση της υπέρτασης και υπότασης καθώς και στην ανίχνευση ασθενών με ανθεκτική υπέρταση. Μέρος των παροχών μας είναι επίσης η παρακολούθηση και η διάγνωση βλαβών σχετιζόμενων με την υπέρταση σε όργανα στόχους.

Copyright by MedCare Clinic 2018. All rights reserved.